توجه!: به دلیل ایجاد تغییرات جدید در فرش کیت، تا اطلاع ثانوی سفارش‌گیری انجام نمی‌شود.

توجه: کاربرگرامی، زمان ثبت سفارش روزانه از 7 صبح تا 15 بوده و زمان ارسال آن بازه زمانی 16-20 میباشد. در صورت تمایل به سفارش برای فردا و روزهای آینده میتوانید از گزینه " سفارش برای روزهای آینده " استفاده نمایید.

شما یک سفارش تکمیل نشده دارید.