دوغ سالم پونه و ریحان فرش‌کیت

با طعم پونه و ریحان کاملاً طبیعی

توضیحات

دوغ طبیعی بدون افزودنی

اطلاعات مورد نیاز
0 دقیقه
وسایل مورد نیاز

محتویات سالم و تازه

دیگران سفارش داده‌اند