دوغ سالم نعناعی فرش‌کیت

با طعم نعناع کاملاً طبیعی

توضیحات

 بدون افزودنی و کاملاً طبیعی با گاز ملایم

اطلاعات مورد نیاز
0 دقیقه
وسایل مورد نیاز

محتویات سالم و تازه

دیگران سفارش داده‌اند